-Gjør brevene personlige, begynn med "Hei"

YouTubevideo om familieråd. Foran fra venstre: Knut Storberget, Johanne Dalsbø, Aron Tweve, Simen Hagen Korsbakken og Jesper Strømstad. Bak fra venstre: Hanne Kjøsnes, Ellen Gisleberg, Ronja Svendsen og Sandra Vold.
YouTubevideo om familieråd. Foran fra venstre: Knut Storberget, Johanne Dalsbø, Aron Tweve, Simen Hagen Korsbakken og Jesper Strømstad. Bak fra venstre: Hanne Kjøsnes, Ellen Gisleberg, Ronja Svendsen og Sandra Vold. (Foto: Erik Haugen)

Fylkesmannens barn- og unge panel ga innspill til saklige saksbehandlere: - Begynn brevene deres til unge med et «Hei»

Barne- og unge panelet som Fylkesmannen har etablert, kan gi innspill på mange områder. De begynte med å bruke rødblyanten på brevene til Fylkesmannen sender. Nærmere bestemt med brevene som sendes i forkant av samtaler med barn og ungdom som bor på barnevernsinstitusjoner.

-Gjør brevet personlig og ikke skriv at «vi kommer fordi Fylkesmannen har en oppgave å gjøre og føre tilsyn». Dette var et godt konkret innspill fra barn- og unge panelet.

-Dette er et glimrende eksempel på et konkret forslag på hvordan vi skal få bedre dialog med denne målgruppa. Barn og unge er et satsingsområde. Vi trenger denne dialogen. Veien blir til mens vi går, sa fylkesmann Knut Storberget.

Hensikten med panelet er at de skal gi råd og bidra med sine erfaringer inn i Fylkesmannens arbeid. Til stede på møtet var: Simen Hagen Korsbakken, Løten, Johanne Dalsbø, Stange, Ellen Gisleberg, Gran, Aron Tweve, Elverum og Therese Nyøygard, Lesja, Jesper Strømstad, Kongsvinger, Sandra Vold, Nord-Odal og Ronja Svendsen, Rendalen. 

Panelet suppleres fortløpende og skal bestå av ti representanter fra alle regionene i Innlandet. Medlemmene er utpekt av regionrådene. Fylkesmannen gleder seg til å jobbe videre med denne engasjerte gjengen.