Svømmetilskudd for barnehager 2020

(Pixabay)
(Pixabay)

Kommuner, barnehager og frivillige organisasjoner kan nå søke midler til svømmeopplæring for barn i alderen 4-6 år i barnehager.

Svømmetilskudd for barn i barnehage:
Tilskuddet skal bidra til å gjennomføre tiltak for å gi barn i barnehage tilstrekkelig svømmeopplæring. Målet er å gi barna bedre svømmeferdigheter og bli trygge i vann. Opplæringen skal skje i barnehagens åpningstid og skal i hovedsak foregå i basseng. Det er viktig at gutter og jenter får et likeverdig tilbud.

Tilskuddets ramme:
Det kan søkes om inntil 1900 kroner per barn det skal gis svømmeopplæring til. Målgruppen er barn i alderen 4-6 år som går i barnehage. Tilskuddet kan benyttes til å dekke transport til/fra svømmehall. Tilskuddets størrelse fastsettes av Fylkesmannen.

Søknad:
Søknadsskjema finnes under lenken: Søknadsskjema 
Søknadsfrist 15. mars 2020.

Rapporteringskrav:
Kommunene og de frivillige organisasjonene skal rapportere til fylkesmannen på hvor mange barn som har gjennomført svømmeopplæringen, fordelt på barn i kommunale og private barnehager. Frist for rapportering vil bli angitt i eventuelle tildelingsbrev.