Skjema og tjenester

Skjema Tema Beskrivelse
G
Godtgjøring til eksterne, registrer ny bruker Økonomi Hvis det er første gangen du skal kreve honorar eller sende reiseregning til Fylkesmennenes fellesadministrasjon, må du bruke dette skjemaet for å registrere deg som ekstern mottaker.