Om oss

Fylkesmennenes fellesadministrasjon leverer administrative tjenester til alle fylkesmannsembetene. I samarbeid med fylkesmennene utvikler og drifter vi også digitale tjenester til befolkningen.

Hva er Fylkesmannen?

Fylkesmann er både tittelen til en person og navnet på en organisasjon.

Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Fylkesmannen er også et bindeledd mellom kommuner/fylkeskommuner og sentrale myndigheter.

Det er 10 fylkesmenn i Norge, og hver av dem har sitt embete som følger opp vedtak og mål i sine fylker.

Hva er Fylkesmennenes fellesadministrasjon?

Fylkesmennenes fellesadministrasjon leverer administrative tjenester som er felles for alle de 10 fylkesmannsembetene. Dette gjør vi for å standardisere og effektivisere prosessene, og sikre videreutvikling av det administrative området.

Alle embeter benytter FMFAs administrative tjenester, systemer og løsninger innen følgende områder:

  • levering av alle IKT-tjenester og IKT-utstyr i embetene (unntatt telefoni).
  • levering av alle tjenester innen arkiv og dokumentforvaltning. 
  • veiledning, tilrettelegging og koordinering av arbeidet med informasjonssikkerhet.
  • ansvar for å inngå rammeavtaler og gjennomføre anskaffelser som er felles for alle embetene. I andre anskaffelser skal hvert embete rådføre seg med FMFA ved anskaffelser over terskelverdi, men det er det enkelte embetet som er avtalepart.
  • ansvar for informasjon og veiledning, rådgivning, kvalitetssikring, standardisering av prosesser, utarbeidelse av maler og verktøy og utarbeidelse av retningslinjer på HR/personal og økonomi.

FMFA har høy fagkompetanse innen det administrative området, og kjenner embetene godt. Vårt oppdrag er å levere gode administrative tjenester som understøtter fylkesmannsembetene samfunnsoppdrag.

Her kan du lese mer om ledelsen og organisasjonsstrukturen.

Her finner du vår kontaktinformasjon.