Seks avdelingsdirektører er ansatt

Fra 1. november går Fylkesmennenes fellesadministrasjon over i ny organisering. I den anledning er det ansatt seks avdelingsdirektører. 

Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA) ble etablert 1. januar 2019 med en midlertidig organisering og fire midlertidige avdelingsdirektører. Fra 1. november 2019 etableres den faste organisasjonsstrukturen. I den anledning er det tilsatt seks avdelingsdirektører.

Eldar Hovda (avdelingsdirektør infrastruktur og drift) 

Eldar Hovda er utdannet ingeniør fra Høgskolen i Østfold. Hovda kommer fra stillingen som avdelingsdirektør for drift og infrastruktur i Husbanken.

Bjørn Thomas Bergsaker (avdelingsdirektør brukerservice)

Bjørn Thomas Bergsaker kommer fra stillingen som seksjonsjef for brukerservice og kompetanseutvikling i FMFA.


Jørgen Tistel (avdelingsdirektør digitalisering)

Jørgen Tistel er i dag avdelingsdirektør for IKT i FMFA.


 
Birte Aas (avdelingsdirektør intern administrasjon)

Birte Aas er i dag avdelingsdirektør for administrasjon i FMFA.Francoise Bratland (avdelingsdirektør tjenester og rådgivning)

Francoise Bratland er i dag avdelingsleder for HR/økonomi i FMFA.


Michael Baumann (avdelingsdirektør dokumentforvaltning)

Michael Bauman fortsetter i stillingen som avdelingsdirektør for dokumentforvaltning i FMFA. 

 

Det ble også lyst ut en stilling som assisterende direktør. En person er tilbudt stillingen, og mer informasjon om vedkommende kommer senere.

Innen utgangen av august vil det også bli satt i gang prosess for tilsetting av mellomlederstillinger.

Kontaktpersoner