Digitale tenester

Fylkesmennenes fellesadministrasjon utviklar digitale tenester som skal vere enkle å bruke, effektive og pålitelege.

 

Fylkesmennenes fellesadministrasjon leverer IKT-tenester til alle embeta. Dei digitale tenestene våre blir utvikla i nært samarbeid med fagmiljøa hos fylkesmennene.

Her kan du sjå oversikt over digitale tenester hos fylkesmannen.

Fylkesmennene samarbeider også med andre offentlege etatar. Nokre av dei digitale tenestene hos fylkesmannen ligg derfor hos andre, som til dømes Altinn og Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.