Orientering om Coronaviruset

Fylkesmannen anbefaler at informasjon til publikum gis på kommunens nettsider og på informasjonsskjermer, for eksempel på kommunehus/rådhus, legevakter/fastleger og skolenes informasjonsskjermer der dette er mulig.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har erklært utbruddet av coronavirus som en global folkehelsekrise. Helsedirektoratet har derfor bedt Fylkesmannen om å distribuere informasjonsmateriell til alle kommunene for videre distribusjon til kommuneoverleger og smittevernleger, relevante organisasjoner og virksomheter og skoler og barnehager.

Informasjonsmateriellet er utarbeidet som tre ulike plakater:

 

  1. Vaner som forebygger smitte - Plakaten retter seg mot publikum generelt, for eksempel til bruk i skoler, barnehager m.m.
  2. Plakat til reisende på tre språk – for eksempel til bruk ved knutepunkter for kollektivtrafikk
  3. Informasjonsark som er rettet mot de som jobber i kontakt med turister og folk som ankommer landet.

 

Informasjonsmateriellet er tilgjengelig i flere formater og målformer og kan lastes ned fra Folkehelseinstituttet (FHI) sine nettsider. Materiell kan lastes ned her >

Det vil til enhver tid være oppdatert informasjon på folkehelseinstituttets nettsider og vi anbefaler sterkt at kommunen holder seg oppdatert der. Lenke til oppdatering her > 

Som et forebyggende tiltak oppfordrer Fylkesmannen også at kommunen gjennomgår sine planer for smittevern og pandemi og eventuelt oppdaterer planverket dersom det avdekkes behov for det.

Fylkesmannen ber også om at kommunen vurderer sitt behov for forbruksmateriell tilknyttet denne hendelsen.