Tilbud om terapeutisk kompetanse for å arbeide med voldsutøvere og vold i nære relasjoner

Mange kvinner og menn har sinne- og voldsproblematikk. St. Olavs Hospital avd. Brøset og RVTS har etablert et undervisningsprogram for å kunne tilby terapeutisk kompetanse til de som arbeider med voldsutøvere og vold i nære relasjoner.

Kurset er aktuelt for ansatte innen psykisk helse og rus, barnevernet, kriminalomsorgen, familievernkontor, DPS og spesialisthelsetjenesten.

Utdanningsprogrammet er støttet av Helsedirektoratet og det er ingen kursavgift. Undervisningen skal nå tilbys i region Sør, med oppstart i februar. Det er seks samlinger i løpet av ett år. Du kan lese mer om kurset her www.sinnemestring.no I dokumentet fra St. Olavs Hospital er det nærmere informasjon om innholdet.

 

Påmelding til RVTS Sør ved Ragnhild Leite: ragnhild.leite@rvtssor.no

 

Frist for påmelding er 1.1.2020.