Godkjenning av forvaltningsplan for Badstudalen naturreservat

Store Badstufjell til venstre. Til høyre for fjellet ses en  vesentlig del av skogen i den nederste halvdelen av det verneverdige området. Legg merke til plantet gran som stikke høyt opp over løvskogen rundt.
Store Badstufjell til venstre. Til høyre for fjellet ses en vesentlig del av skogen i den nederste halvdelen av det verneverdige området. Legg merke til plantet gran som stikke høyt opp over løvskogen rundt. (Foto: Arne Heggland)

Fylkesmannen har utarbeidet og egengodkjent forvaltningsplan for Badstudalen naturreservat i Lillesand kommune. 

Fylkesmannen i Agder er forvaltningsmyndighet for Badstudalen naturreservat. Fylkesmannen har etter lokal høring egengodkjent forvaltningsplan med enkel besøksstrategi for Badstudalen naturreservat. Forvaltningsplanen skal være et praktisk hjelpemiddel for å ivareta og fremme verneformålet. Forvaltningsplanen gir føringer for bruk, informasjon og eventuell tilrettelegging. Planen er ikke juridisk bindende som verneforskriftene, og kan revideres ved behov.

Forvaltningsplanen er laget i Miljødirektoratets digitale system for forvaltningsplaner på nett. Den godkjente forvaltningsplanen med enkel besøksstrategi kan leses via lenken: https://fpnv.naturbase.no/Plan/View?naturvernId=VV00003207

Kontaktpersoner