Jakt på gaupe starter 1. februar

Gaupejakta i Agder starter 1. februar og varer til 31. mars. Nytt av året er at alle jegere plikter å registrere seg på Fylkesmannens SMS-varslingstjeneste.

Det er kvotefri jakt i rovviltregion 1 (tidligere Vest-Agder)

I rovviltregion 2 (tidligere Aust-Agder) er det kvotejakt i de fleste kommunene unntatt i beiteprioritert område der det er kvotefri jakt. 

Kvoten er fordelt på følgende jaktområder i Agder:

  • Jaktområde III: Resten av Telemark og tidligere Aust-Agder fylke med unntak av beiteprioritert område – 6 dyr hvorav maksimalt 2 voksne hunner.
  • Jaktområde IV: Beiteprioritert område i Aust-Agder (Bygland, Evje og Hornes, Iveland, Birkenes og Lillesand) – kvotefri jakt.

Alle jegere bes lese informasjon og regler for denne jakta på vår nettside om gaupejakt!