Kvote for lisensfelling av gaupe i rovviltregion 2 Sør-Norge i 2019-2020

Rovviltnemnda i region 2 har fastsatt en samlet kvote på inntil 20 dyr for lisensjakta i 2019-2020.

Rovviltnemnda i region 2 har fattet vedtak om kvotejakt på gaupe i 2020. Nemnda har fastsatt en samlet kvote på inntil 20 dyr, hvorav inntil seks hunner eldre enn ett år. Fem dyr, inkludert én voksen hunn, holdes tilbake for tildeling ved eventuell ny kunnskap om bestandsforholdene.

Kvoten er fordelt på tre jaktområder. Jaktområde III er tildelt en delkvote på seks dyr, hvorav to hunngauper eldre enn ett år. Jaktområde III omfatter kommunene Gjerstad, Vegårshei, Åmli, Risør, Tvedestrand, Froland, Arendal, Grimstad, Valle og Bykle i Aust-Agder, samt Sør- og Vest-Telemark (se kartvedlegg i "Vedtak om kvotejakt på gaupe i rovviltregion 2 i 2020"). 

I tillegg er det åpnet for kvotefri jakt i beiteprioriterte kommuner i Aust-Agder (Bygland, Evje og Hornes, Iveland, Birkenes og Lillesand) .