Jakt på gaupe i 2019

Aust-Agder og Vest-Agder hører til hver sin rovviltregion, og reglene for jakt på gaupe er derfor forskjellige i de to fylkene. Perioden for jakt i begge fylker er fra 1. februar til 31. mars.

Kvotefri jakt i Vest-Agder

Rovviltnemnda i Rovviltregion 1 har vedtatt å åpne for kvotefri jakt på gaupe i hele Region 1, herunder hele Vest-Agder, i 2019. Jakttiden er 1. februar til 31. mars. For utøving av jakta gjelder reglene i viltloven med tilhørende forskrifter, se lenger ned i artikkelen.

Kvotejakt i Aust-Agder

Kvoten for jakt på gaupe i region 2 (Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder) er av Miljødirektoratet satt til totalt 24 gauper i 2019, med en totalkvote på syv voksne hunndyr.

Det er åpnet for kvotefri jakt i kommunene i Aust-Agder som er beiteprioritert område. Dette gjelder kommunene Bygland, Evje og Hornes, Iveland, Birkenes og Lillesand.

Jakttida på gaupe er fra 1. februar til 31. mars.

Mer informasjon til jegere

Mer informasjon om gaupejakt i Agder finner du her.