Ny veileder om hubrotiltak fra Fylkesmannen

Hubro på mast med tiltak.
Hubro på mast med tiltak. (Foto: Jon Ove Gjershaug, NINA)

Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Agder har publisert rapport om erfaringene fra prosjektet «Hubrotiltak på Agder», et samarbeid mellom Agder Energi Nett, Sira-Kvina kraftselskap, Norsk Ornitologisk forening, Agder naturmuseum, Statens naturoppsyn og Fylkesmannen.

Prosjektet «Hubrotiltak på Agder» ble startet i 2011, og er et samarbeid mellom netteiere, ornitologiske miljø og de regionale miljøvernmyndighetene. Det er så langt gjort tiltak på mer enn 500 22-kV master i Agder. Det vellykkede samarbeidet har gitt høynet kompetanse som både bedrer måloppnåelse og kostnadseffektivitet. Tilsvarende erfaringer er gjort også i andre deler av landet.

Prosjektet på Agder ønsker å spisse sine og andres erfaringer og råd i veiledning rettet mot målgrupper:

  1. Regionale miljømyndigheter som forventes å lede og koordinere prosjektene ute, og som i sin forvaltning også uttaler seg til saker med energioverføring.
  2. Nettselskapene som både ferdigstiller søknader om tilskudd til tiltak på linjenett og master, men som også i sin planlegging av nye nett og master og oppgradering av gamle skal tenke hubrovennlig der konfliktpotensialet er til stede.
  3. Entreprenører som hyres inn til å forestå montering av tiltak på master.

 

Tor Arild Esperås og Tor Punsvik har skrevet rapporten som kan lastes ned her: Prosjekt «Hubrotiltak på Agder». Nasjonale erfaringer med tiltak på 22 kV linjenett i prosjektperioden. Rapport nr 1/2019. Fylkesmannen i Agder, miljøvernavdelingen.

 

Kontaktpersoner