Koronavirus – ny smittevernveileder for grøntprodusenter

Mattilsynet informerer om smittevern til produsenter av frukt, bær, grønnsaker og potet.

Mattilsynet har nå kommet med en ny smittevernveileder som gir norske produsenter av frukt, bær, grønnsaker og potet råd og informasjon om godt smittevern i forbindelse med utbrudd av koronavirus.

I veilederen gir myndighetene råd og informasjon om godt smittevern til norske produsenter av frukt, bær, grønnsaker og potet, for å bidra til at

  • dine arbeidstakere holder seg friske
  • du opprettholder matproduksjonen
  • maten du produserer er trygg

Dette er de tre viktigste tiltakene for å bremse smitte av sykdommen covid-19:

  • Syke personer skal ikke være fysisk til stede på arbeid.
  • God hygiene.
  • Redusert kontakt mellom personer.

Alle som på en eller annen måte er involvert i norsk grøntproduksjon vil finne relevant stoff i veilederen.