Ny versjon av smittevernveileder for grøntprodusenter

Koronavirus: Mattilsynet informerer om smittevern til produsenter av frukt, bær, grønnsaker og potet. Fra 6. juli er det åpnet for at testing kan erstatte karantene i noen tilfeller.

Endring fra 6. juli: Personer som ankommer Norge fra Schengen og EØS for å jobbe kan på visse vilkår redusere reisekaranteneperioden dersom de gjennomfører to tester for koronavirus. Etter negativt resultat på første prøve kan personen håndtere fersk mat, inkludert spiseklare produkter med kort omsetningstid. Videre vil det fra 15. juli åpnes for at flere land med tilfredsstillende smittesituasjon vil slippe karantene. FHI vil komme med informasjon om dette.

Per 15. mai: Mattilsynet har kommet med en smittevernveileder som gir norske produsenter av frukt, bær, grønnsaker og potet råd og informasjon om godt smittevern i forbindelse med utbrudd av koronavirus.

I veilederen gir myndighetene råd og informasjon om godt smittevern til norske produsenter av frukt, bær, grønnsaker og potet, for å bidra til at

  • dine arbeidstakere holder seg friske
  • du opprettholder matproduksjonen
  • maten du produserer er trygg

Dette er de tre viktigste tiltakene for å bremse smitte av sykdommen covid-19:

  • Syke personer skal ikke være fysisk til stede på arbeid.
  • God hygiene.
  • Redusert kontakt mellom personer.

Alle som på en eller annen måte er involvert i norsk grøntproduksjon vil finne relevant stoff i veilederen.