Jordbrukets beredskapsforum følger koronakrisen

Referat fra arbeidsutvalgets møte 19. mars.

Torsdag 19. mars 2020 ble det arrangert møte i arbeidsutvalget for Jordbrukets beredskapsforum Agder. Hensikten med møtet var å få en felles forståelse av situasjonen knytta til den pågående koronavirus-epidemien.

Det ble gitt en orientering fra hver av deltakerne om forholdet i egen organisasjon. Deretter var det  en drøfting av utfordringsbildet. Tilgang på arbeidskraft, både norsk og utenlandsk, var et sentralt tema.

Lenke til referat.

Neste møte i arbeidsutvalget blir torsdag 26. mars.