Beredskapsplan for jordbruket i Agder

Arbeidsutvalget i jordbrukets beredskapsforum samlet på Hesnes gartneri i desember 2019. Øverst fra venstre: Finn Aasheim, Bondelaget og Jakob Saaghus, Norsk landbruksrådgiving Agder. Midten: Silje Lunden Gotehus, Fylkesmannen i Agder og Olav Stene, Felleskjøpet Rogaland og Agder. Nederst: Tore Haugum, Fylkesmannen i Agder, Tor Erik Leland og Knut Erik Ulltveit, Bondelaget.
Arbeidsutvalget i jordbrukets beredskapsforum samlet på Hesnes gartneri i desember 2019. Øverst fra venstre: Finn Aasheim, Bondelaget og Jakob Saaghus, Norsk landbruksrådgiving Agder. Midten: Silje Lunden Gotehus, Fylkesmannen i Agder og Olav Stene, Felleskjøpet Rogaland og Agder. Nederst: Tore Haugum, Fylkesmannen i Agder, Tor Erik Leland og Knut Erik Ulltveit, Bondelaget. (Foto: Fylkesmannen i Agder)

Etter tørkesommeren 2018 dannet Fylkesmannen og næringen Jordbrukets beredskapsforum.

28. juni 2018 var representanter fra hele landbruksnæringen i Agder samlet på Fylkeshuset i Kristiansand til et informasjonsmøte om tørkekrisa. Hovedfokuset var å få en felles forståelse for situasjonen, diskutere tiltak som kunne øke fôrtilgangen og gå ut med samme informasjon i alle kanaler.

Denne gruppen hadde ytterligere to møter i forbindelse med tørkesommeren og skal samles årlig fremover. Over 15 landbruksorganisasjoner er representert i det som etter hvert er blitt kalt Jordbrukets beredskapsforum.

Arbeidsutvalget har lagt ned et mye arbeid i en felles beredskapsplan for jordbruket i Agder.

Det er motiverende å se at en så krevende situasjon som tørkesommeren 2018 kan ha positive ringvirkninger i form av godt samarbeid i landbruksnæringen i Agder. Nå står vi sterkere neste gang krisen rammer.