Status på avvikling av pelsdyrhold

Pelsdyrgård i Indre Agder.
Pelsdyrgård i Indre Agder. (Foto: Silje Lunden Gotehus / Fylkesmannen i Agder)

Fylkesmannen i Agder har møtt næringen og venter seks søknader om kompensasjon.

Fra 1. februar 2025 er det ikke lov å holde pelsdyr i Norge. I Agder har vi seks pelsdyrbønder, spredt over hele fylket, som nå må avvikle. Disse var samlet i Kristiansand før jul sammen med representanter fra Agder Bondelag, Norges Pelsdyralslag og Fylkesmannen i Agder. Hovedtema var gjennomgang av regelverket.

Det ser ut til at mange av pelsdyrbøndene kommer til å avvikle i løpet av kort tid, og disse sender da søknad om kompensasjon til Fylkesmannen. Vi har fått inn noen planer for rivning, som skal forhåndsgodkjennes. Saksbehandler hos Fylkesmannen i Agder har vært rundt på alle pelsdyrgårdene nå på nyåret for å få et overblikk over sakene.

Pelsdyrbøndene, organisasjonene deres og Fylkesmannen skal ha nytt møte i begynnelsen av mars, denne gangen sammen med Innovasjon Norge. Flere av foretakene vurderer å starte annen næringsvirksomhet. Men markedsituasjonen innen andre husdyrproduksjoner er en utfordring. Dialogen med Innovasjon Norge for å finne en aktuell produksjon blir derfor viktig.