Boligsosial konferanse 2019

Dato:
10. april 2019 11:00 - 11. april 2019 13:00
Sted:
Quality Hotell Tønsberg
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Agder, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, IMDi region sør og Husbanken
Målgruppe:
Se oppslag

Invitasjon til årets boligsosiale konferanse 10. og 11. april 2019 i Tønsberg.

Tema for konferansen: Tilrettelegge for at vanskeligstilte barnefamilier bor i en egnet bolig.

Utsatte og vanskeligstilte barnefamilier skal vies særlig oppmerksomhet i resten av strategiperioden i «Bolig for velferd», som varer ut 2020. De seks samarbeidende direktoratene har, gjennom felles tiltaksplan 2018-2020, pekt på dette som et område som skal prioriteres. 

Program Boligsosial konferanse Tønsberg 2019 (pdf) 

Målgruppe for konferansen

Alle i Aust- og Vest-Agder, Telemark og Vestfold som arbeider innenfor: 
  • boligsosialt arbeid
  • sosialt arbeid
  • barneverntjenesten
  • flyktningetjenesten
  • brukerorganisasjoner
  • eller andre med interesse for temaet

 

Formål med konferansen

Gi ny kunnskap og kompetanseheving på fagområdet og være en arena for erfaringsutveksling på tvers av fagområder.

På konferansen vil vi få høre innlegg fra flere kommuner som har gjort seg ulike erfaringer i arbeidet innenfor temaet. Vi vil også få høre hvordan Husbankens virkemidler kan brukes fleksibelt og løsningsorientert, slik at målsettingen om å få bosatt barnefamilier i en god og egnet bolig over tid kan oppfylles.

Påmeldingsfrist 1. mars.

For mer informasjon og påmelding, se Husbankens nettside her.

Dato:
10. april 2019 11:00 - 11. april 2019 13:00
Sted:
Quality Hotell Tønsberg
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Agder, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, IMDi region sør og Husbanken
Målgruppe:
Se oppslag