Lenke til arkiv kurs og konferanser FM Aust-Agder.

Lenke til arkiv kurs og konferanser FM Vest-Agder.

Kurs og konferanser - Helse omsorg og sosialtjenester
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
september 2019
09. sep - 10. jan 37 - 2 Fylkesmannen i Agder Kurs og gruppesamlinger for LIS1 - leger i Agder Scandic Sørlandet og Dyreparken Hotell
oktober 2019
23. okt 43 Prosjektet er et samarbeid mellom Antibiotikasenteret for primærmedisin ASP, Nasjonalt kompetansesenter for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS), Folkehelseinstituttet (FHI), norsk forening for alders og sykehjemsmedisin (DNLF) og Fylkesmannen i Agder. Antibiotikaintervensjon "RASK" Scandic Sørlandet, Travparkveien 14, 4536 Kristiansand
31. okt - 01. nov 44 Fylkesmannen i agder Fagkonferanse tjenester til utviklingshemmede 2019 Scandic Sørlandet hotell
november 2019
05. nov - 06. nov 45 Konferansen arrangeres av KoRus Sør, fylkeskommunene og Fylkesmannen i Agder. Ungdata-konferansen Ung i Agder 2019 Scandic Sørlandet, Travparken, Kristiansand.
07. nov - 08. nov 45 Kurset arrangeres i samarbeid med Fylkesmannen i Agder, Fylkesmannen i Telemark og Vestfold og Fylkesmannen i Oslo og Viken. Introduksjonskurs i kognitiv adferdsterapi Thon Hotel Arendal
14. nov - 15. nov 46 Fylkesmannen i Agder Fag- og erfaringskonferanse sosiale tjenester i NAV, rus- og psykisk helse Hotel Ernst, Kristiansand
19. nov 47 Regional kompetansesenter for lindrende behandling- Helse Sør-Øst, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark og Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fagseminar - kommunale prosjekter i lindrende behandling Oslo Universitetsykehus, Ullevål
26. nov - 27. nov 48 Fylkesmannen i Agder, Fylkesmannen i Telemark og Vestfold og KoRus – Sør Regional alkoholnettverksamling Scandic Kristiansand Bystranda
Kurs og konferanser - Helse omsorg og sosialtjenester
Dato Arrangement
09. sep - 10. jan Kurs og gruppesamlinger for LIS1 - leger i Agder
23. okt Antibiotikaintervensjon "RASK"
31. okt - 01. nov Fagkonferanse tjenester til utviklingshemmede 2019
05. nov - 06. nov Ungdata-konferansen Ung i Agder 2019
07. nov - 08. nov Introduksjonskurs i kognitiv adferdsterapi
14. nov - 15. nov Fag- og erfaringskonferanse sosiale tjenester i NAV, rus- og psykisk helse
19. nov Fagseminar - kommunale prosjekter i lindrende behandling
26. nov - 27. nov Regional alkoholnettverksamling