Lenke til arkiv kurs og konferanser FM Aust-Agder.

Lenke til arkiv kurs og konferanser FM Vest-Agder.

Kurs og konferanser - Helse omsorg og sosialtjenester
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
mars 2020
10. mar - 19. jun 11 - 25 Fylkesmannen i Agder AVLYST - Kurs og gruppeveiledning for LIS1 - leger på Agder Se program
26. mar - 08. okt 13 - 41 Agder fylkeskommune, Kompetansesenter rus Sør (KoRUS) og Fylkesmannen i Agder Kjentmann - kursrekke om rusforebygging i skolen - AVLYST Fylkeshuset i Kristiansand
Kurs og konferanser - Helse omsorg og sosialtjenester
Dato Arrangement
10. mar - 19. jun AVLYST - Kurs og gruppeveiledning for LIS1 - leger på Agder
26. mar - 08. okt Kjentmann - kursrekke om rusforebygging i skolen - AVLYST