Lenke til arkiv kurs og konferanser FM Aust-Agder.

Lenke til arkiv kurs og konferanser FM Vest-Agder.

Kurs og konferanser - Barnehage og opplæring
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
januar 2020
25. jan - 26. jan 4 Fylkesmannen i Agder Praksiskandidatordningen – veien til fagbrev som Barne- og ungdomsarbeider Kristiansand, Lillesand/Grimstad og Arendal
august 2020
27. aug - 08. okt 35 - 41 Agder fylkeskommune, Kompetansesenter rus Sør (KoRUS) og Fylkesmannen i Agder Kjentmann - kursrekke om rusforebygging i skolen - NYE DATOER! Fylkeshuset i Kristiansand
november 2020
26. nov 48 Fylkesmannen i Agder, helse- og sosialavdelingen og barnevern og utdanningsavdelingen Webinar om sårbare barn og unge under covid - 19-pandemien Valgfritt
Kurs og konferanser - Barnehage og opplæring
Dato Arrangement
25. jan - 26. jan Praksiskandidatordningen – veien til fagbrev som Barne- og ungdomsarbeider
27. aug - 08. okt Kjentmann - kursrekke om rusforebygging i skolen - NYE DATOER!
26. nov Webinar om sårbare barn og unge under covid - 19-pandemien