Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Digital fagdag om forebygging av selvskading og selvmord

Legg til i egen kalender
Dato:
2. februar 2021 09.00 - 13.00
Sted:
Webinar
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder, KoRus-Sør og RVTS (regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging)
Målgruppe:
Skoleansatte, ansatte i helsestasjon og skolehelsetjeneste, miljøarbeidere, ungdatakoordinatorer og kontaktpersoner, alle som jobber for og med ungdom.

Statsforvalteren i Agder, KoRus-Sør og RVTS (regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) arrangerer en digital fagdag om forebygging av selvskading og selvmord den 2.februar 2021.

Publisert 10.12.2020

Målet med fagdagen er å få mer kunnskap om de ungdommer som svarer at de har skadet seg selv eller forsøkt å ta sitt eget liv i Ungdata-undersøkelsene, inspirere til selvmordsforebyggende tiltak i kommunen og gi deltakere økt trygghet i møte med temaene og ungdommer som har selvskadingsadferd og selvmordstanker. 

Mer informasjon, program og påmelding finner du på KoRus sine sider:

https://www.korus-sor.no/kurs-konferanser/digital-fagdag-om-forebygging-av-selvskading-og-selvmord/

Legg til i egen kalender
Dato:
2. februar 2021 09.00 - 13.00
Sted:
Webinar
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder, KoRus-Sør og RVTS (regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging)
Målgruppe:
Skoleansatte, ansatte i helsestasjon og skolehelsetjeneste, miljøarbeidere, ungdatakoordinatorer og kontaktpersoner, alle som jobber for og med ungdom.