Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Fagsamling - Informasjon om tilskudd for kommunale helse-, omsorg-, og sosiale tjenester

Dato:
14. januar 2021 12.30 - 14.05
Sted:
Webinar
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Ledere og mellomledere i kommunale helse- og sosiale tjenester

Statsforvalteren i Agder inviterer til webinar hvor vi vil informere om aktuelle tilskudd for kommunale helse-, omsorg-, og sosiale tjenester for 2021.

Publisert 22.12.2020

Vi legger opp til følgende program hvor disse tilskuddene vil bli presentert:

12:30 – 12:35    Velkommen, v/Solveig Pettersen Hervik, Statsforvalteren i Agder

12:35 – 12:50    Agder Fylkeskommunes tilskudd til frisklivssentraler, v/Marianne Gjellestad, Agder Fylkeskommune

12:50 – 13:05    Statsforvalterens prosjektskjønnsmidler v/Jostein Nordhus, Statsforvalteren i Agder

13:05 – 13:20     Tilskudd utvikling av de sosiale tjenestene i NAV V/Knut Rune Kleven, Statsforvalteren i Agder

13:20 – 13:35     Kompetanse- og innovasjonstilskudd v/Heidi Marie Vige, Statsforvalteren i Agder

13:35 – 13:55     Tilskudd kommunalt rusarbeid og tilskudd til tjenester for personer med langvarige og sammensatte behov (Voksne/barn,unge) v/Elisabeth Fevik, Statsforvalteren i Agder

13:55 – 14:05    Spørsmål/oppklaringer/avslutning v/Solveig Pettersen Hervik, Statsforvalteren i Agder

 

Webinaret arrangeres på TEAMS. Det er mulig å delta både via app nettleser.

Det er ingen påmelding for å delta.

 

Følgende lenke benyttes for å delta:

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Join with a video conferencing device

416417760@t.plcm.vc

Video Conference ID: 125 173 761 8

Alternate VTC dialing instructions