Webinar om sårbare barn og unge under covid - 19-pandemien

Dato:
26. november 2020 09:00 - 14:00
Sted:
Valgfritt
Arrangør:
Fylkesmannen i Agder, helse- og sosialavdelingen og barnevern og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Ansatte i skole, barnehage, barnevern og i ulike helsetjenester i kommunene.
Foto: Eva Dolva
Foto: Eva Dolva

Da covid -19-pandemien inntraff fikk det store konsekvenser for sårbare barn og unge.

Hvilke rettigheter har barn og unge under denne krisen? Hva kan vi lære av det vi til nå har vært igjennom? Hvordan kan vi i større grad sikre denne gruppen fremover? I dette webinaret vil vi forsøke å belyse noe av dette og dele erfaringer. Det vil bli innlegg om barns rettigheter, om sårbare barn og unge i beredskapsarbeid og vi vil høre fra noen kommuner og frivillige organisasjoner hvilke erfaringer de har gjort seg. Vi ønsker å få til dialog og refleksjon underveis. Webinaret arrangeres i et samarbeid mellom helse- og sosialavdelingen og utdannings- og barnevernsavdelingen hos Fylkesmannen i Agder. Målgruppen for webinaret er både ansatte i skole, barnehage, barnevern og i ulike helsetjenester i kommunene.

Du vil få tilsendt link til webinaret og link til den gruppe du blir satt i denne dagen.

Vi forsøker, så langt det lar seg gjøre, at deltakere fra samme kommune sitter sammen i gruppearbeid på teams. De som, etter de gjeldende smittevernfaglige retningslinjer, ønsker å sitte sammen fysisk, må gjerne gjøre det (da må vi få tilsendt èn e-postadresse).

Webinar barns beste

Legg til i egen kalender
Dato:
26. november 2020 09:00 - 14:00
Sted:
Valgfritt
Arrangør:
Fylkesmannen i Agder, helse- og sosialavdelingen og barnevern og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Ansatte i skole, barnehage, barnevern og i ulike helsetjenester i kommunene.