BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfang og karakter av problematisk rusmiddelbruk i sin kommune. Kommunen kan i tillegg kartlegge brukere med psykisk helseproblematikk/plager uten rusproblematikk.

Samlingen avholdes via Zoom, og alle påmeldte får tilsendt en lenke i forkant av samlingen. Samlingen ønsker å belyse Brukerplan fra ulike innfallsvinkler, med mål om gi et godt oversiktsbilde over kartleggingens bruksområde.

Påmelding gjøres på KoRus sine sider:

https://www.korus-sor.no/kurs-konferanser/digital-brukerplansamling/

Program
Kl. 1000 – 1015  Velkommen - Oppstart og introduksjon til dagen v/KoRus – Sør


Kl. 1015 – 1040  Kort om Brukerplan - Hvordan få god nytte av kartleggingen? v/ NAPHA


Kl. 1040 – 1105  Brukerplan fra et brukerperspektiv - v/ Tommy Sjåfjell Alarm/KoRus – Sør


Kl. 1105 – 1115  Pause


Kl. 1115 – 1140  Brukerplan som utgangspunkt for samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjeneste - v/ Britt Karin Haugen Sykehuset i Telemark


Kl. 1140 – 1205  Hvordan bruke kartleggingene? v/Nette Sevander Tønsberg kommune


Kl. 1205 – 1215  Oppsummering og avrunding - v/KoRus – Sør