Webinarer for ansatte i NAV kontor som arbeider med sosiale tjenester

Dato:
20. oktober 2020 09:00 - 8. desember 2020 11:00
Sted:
Webinar
Arrangør:
Fylkesmannen i Agder
Målgruppe:
Ansatte som arbeider med saksbehandling etter lov om sosiale tjenester i NAV

Fylkesmannens arrangere denne høsten en webinar rekke med fokus på saksbehandling for ansatte i sosialtjenesten. 

Vi har fått engasjert Advokat Leif Oscar Olsen til å gjennomføre en forelesningsrekke for oss denne høsten. Olsen har bred erfaring innefor saksområdet, både som foreleser og fra sin advokatpraksis.

Webinarene er ment som faglig påfyll for ansatte som arbeider med saksbehandling etter sosialtjenesteloven. For å få fullt utbytte av opplæringen anbefales det å delta på alle tre webinarene. 

Påmeldte deltagere vil få tilsendt lenke for deltagelse i webinarene.

Webinarene arrangeres følgende datoer:

20.10.20 kl. 09:00 - 11:00

24.11.20 kl. 09:00 - 11:00

08.12.20 kl. 09:00 - 11:00

 

Program:

09:00 -09:45 Forelesning v/Leif Oscar Olsen

09:45 - 10:00 Pause

10:00 - 11:00 Diskusjon/refleksjon rundt innsendte problemstillinger

 

Følgende tema vil bli belyst på de tre webinarene:

Hva er en god saksforberedelse:

 • Utredningsplikten
 • Informasjonsplikten
 • Rådføringsplikten
 • nedtegning av opplysninger
 • Forhåndsvarsling i praksis

Hva er et godt vedtak:

 • Vedtakets innhold
 • Begrunnelsens innhold
 • Synliggjøring av søkers opplysninger og avveiing av disse opp mot regler
 • Bruk av normer

Hva er en god klagebehandling:

 • Hvordan synliggjøre klagers anførsler
 • Synliggjøre avveininger før beslutning tas

Webinar opplæring sbh sosialtjenesten

Dato:
20. oktober 2020 09:00 - 8. desember 2020 11:00
Sted:
Webinar
Arrangør:
Fylkesmannen i Agder
Målgruppe:
Ansatte som arbeider med saksbehandling etter lov om sosiale tjenester i NAV