AVLYST- Introduksjonskurs i kognitiv atferdsterapi

Dato:
1. april 2020 09:30 - 2. april 2020 15:30
Sted:
Scandic Sørlandet
Arrangør:
KoRus Sør - Fylkesmannen
Målgruppe:
Ansatte i kommunen som arbeider med psykisk helse og rusproblematikk, samt ansatte i spesialisthelsetjenesten som har behov for et introduksjonskurs i kognitiv atferdsterapi i Agder

Introduksjonskurs i kognitiv atferdsterapi 1.– 2. april for ansatte i kommunale helse og omsorgstjenester er avlyst / utsatt pga koronasituasjonen. Vi vil selvfølgelig komme tilbake til dette, og satser på en ny samling når forholdene er mer avklart.

ROP-retningslinjen forventer at kommunene skal ha kompetanse i kognitiv atferdsterapi. Dette er et introduksjonskurs som kan være aktuelt for både ansatte i kommunens helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten. Kurset gir en innføring i kognitiv terapi: prinsipper, begrep og arbeidsmåter. Undervisningen vil veksle mellom forelesninger, demonstrasjoner og praktiske øvelser.

 

Påmelding på KoRus sør sine hjemmesider:

https://www.korus-sor.no/kurs-konferanser/introduksjonskurs-i-kognitiv-atferdsterapi-vestfold-og-telemark/

Dato:
1. april 2020 09:30 - 2. april 2020 15:30
Sted:
Scandic Sørlandet
Arrangør:
KoRus Sør - Fylkesmannen
Målgruppe:
Ansatte i kommunen som arbeider med psykisk helse og rusproblematikk, samt ansatte i spesialisthelsetjenesten som har behov for et introduksjonskurs i kognitiv atferdsterapi i Agder

Kontaktpersoner