Kurs for veiledere av LIS1 - leger i kommunehelsetjenesten

Dato:
6. mars 2020 08:30 - 15:00
Sted:
Dyreparken Hotell
Arrangør:
Fylkesmannen i Agder
Målgruppe:
Alle fastleger i Agder med veiledningsansvar for LIS1 i kommunehelsetjenesten
Påmeldingsfrist:
21.02.2020 16:00:00

FYLKESMANNENS KURS FOR VEILEDERE AV LIS1-LEGER I KOMMUNEHELSETJENESTEN 6.MARS 2020

Fylkesmannen i Agder arrangerer kurs for veiledere av LIS1 i kommunehelsetjenesten 06.03.2020 ved Dyreparken hotell. Kurset er har som mål å orientere om regler, ansvar og verktøy i den nye spesialistutdanningen med fokus på LIS1, samt gi veiledningsteoretisk påfyll - se vedlagt program.

Kurset er åpent for alle fastleger i Agder med veiledningsansvar for LIS1 i kommunehelsetjenesten. Kurset er gratis og søkt godkjent som 5 timers valgfritt kurs til etter- og videreutdanningen. Evt. praksiskompensasjon eller lønn må den enkelte avklare med arbeidsgiver/kommunen.

Påmeldingsfrist: 21.02.2020 kl. 24:00.

Dato:
6. mars 2020 08:30 - 15:00
Sted:
Dyreparken Hotell
Arrangør:
Fylkesmannen i Agder
Målgruppe:
Alle fastleger i Agder med veiledningsansvar for LIS1 i kommunehelsetjenesten
Påmeldingsfrist:
21.02.2020 16:00:00