AVLYST - Kurs og gruppeveiledning for LIS1 - leger på Agder

Dato:
10. mars 2020 17:00 - 19. juni 2020 15:00
Sted:
Se program
Arrangør:
Fylkesmannen i Agder
Målgruppe:
Alle LIS1- leger i Agder med distriktstjeneste fra 01.03.2020
Påmeldingsfrist:
24.02.2020 16:00:00

Kurs og gruppeveiledningstilbud på Agder for LIS1- leger i primærhelsetjenesten

Fylkesmannen i Agder har i flere år gjennomført et kurs og gruppeveiledningstilbud for LIS1-legene i primærhelsetjenesten som et supplement til den individuelle veiledning/supervisjonen gitt på legekontorene. Veiledningen foregår som kurs/samlinger av 1-2 dagers varighet.

For mange er det en stor overgang å komme fra sykehustjenesten, med sin mer oversiktlige og ordnede hverdag, til primærhelsetjenesten som stiller større krav til selvstendighet både faglig og sosialt. Veilederne på legekontorene gir meget bra oppfølging i forhold til daglige faglige utfordringer, men mange LIS1-leger savner et åpent, større forum for å diskutere problemstillinger av faglig og praktisk karakter som ikke dekkes av den individuelle veiledningen/supervisjonen.

Det er viktig at du så tidlig som mulig setter av tid for disse samlingene i timeboken og bytter evt. oppsatte vakter på legevakten. Det er også viktig at du samarbeider med legekontoret, veileder og kommunen om fri på disse datoene for å kunne planlegge driften av legekontoret, helsestasjon, daglegevakt mv.

Du har krav på fri med lønn for å delta på undervisning arrangert av Fylkesmannen, men du må avklare med din arbeidsgiver (kommunen) om du formelt må søke deg fri. Reiseutgifter, bespisning, evt. overnatting, mv. dekkes av Fylkesmannen

Mer informajon om program, varighet og påmelding ligger i velkomstbrevet til høyre.

Påmelding innen 24.02.2020.

Kurs/ gruppeveiledning LIS1-leger 2020

LIS1 leger 2020
Dato:
10. mars 2020 17:00 - 19. juni 2020 15:00
Sted:
Se program
Arrangør:
Fylkesmannen i Agder
Målgruppe:
Alle LIS1- leger i Agder med distriktstjeneste fra 01.03.2020
Påmeldingsfrist:
24.02.2020 16:00:00