Fagdag om tilskudd og prosjektarbeid

Dato:
9. januar 2020 09:00 - 15:00
Sted:
Dyreparken hotell
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Agder
Målgruppe:
Kommunalsjefer og/eller enhetsledere innen helse og omsorgtjenesten og sosiale tjenester i Nav. Andre som ønsker å delta er også velkommen
Påmeldingsfrist:
15.12.2019 17:00:00

Helse- og sosialavdelingen inviterer til fagdag om tilskudd og prosjektarbeid.

Fylkesmannen inviterer kommunene til fagdag torsdag 9. januar 2020. Tema er orientering om Helsedirektoratets og Arbeids- og velferdsdirektoratets tilskuddsordninger som vi forvalter, samt Fylkesmannens prosjektskjønn.

I år tilbyr vi i tillegg foredrag om «Prosjektarbeid og prosjektledelse».

Foredragsholder blir Tor Geir Kvinen, førsteamanuensis ved Universitet i Agder. Han har over 15 års erfaring fra Handelshøyskolen BI som høyskolelektor og har forelest og veiledet studenter i prosjektledelse, fra grunnleggende til masternivå.  

Kl . 9.00 – 11.30: Orientering om tilskudd

  • Kompetanse- og innovasjonstilskudd
  • Tilskudd til kommunalt rusarbeid
  • Tilskudd til arbeid med mennesker med langvarige og sammensatt hjelpebehov
  • Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV kontoret (tidligere barnefattigdom og boligsosiale midler)
  • Prosjektskjønnsmidler hos Fylkesmannen i Agder
  • Evt. andre relevante tilskuddsordninger som tildeles fra andre aktører

Kl. 11:30 – 12:15: Lunsj

Kl 12.15 – 15.00: Prosjektarbeid og prosjektledelse

Fagdagen er gratis.

Påmelding

Deltar kl. 09.00 - 11.30
Deltar lunsj
Deltar kl. 12.15 - 15.00
Legg til i egen kalender
Dato:
9. januar 2020 09:00 - 15:00
Sted:
Dyreparken hotell
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Agder
Målgruppe:
Kommunalsjefer og/eller enhetsledere innen helse og omsorgtjenesten og sosiale tjenester i Nav. Andre som ønsker å delta er også velkommen
Påmeldingsfrist:
15.12.2019 17:00:00