Fagseminar - kommunale prosjekter i lindrende behandling

Dato:
19. november 2019 09:00 - 15:30
Sted:
Oslo Universitetsykehus, Ullevål
Ansvarlig:
Regional kompetansesenter for lindrende behandling- Helse Sør-Øst, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark og Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Målgruppe:
Kommuner som har mottatt tilskudd til prosjekter innen lindrende behandling fra Helsedirektoratet i 2019, samt kommuner som planlegger å søke i 2020.
Påmeldingsfrist:
04.11.2019 15:00:00

Erfaringskonferanse for kommuner som har fått prosjektmidler i 2019

Fagseminar for tilskuddsmottakere 19 november 2019, kommunale prosjekter i lindrende behandling

I år er det 41 prosjekter fordelt på 38 kommuner i Helseregion sør-øst som har fått tilskudd fra Helsedirektoratet til å heve kompetansen innen lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.

Vi inviterer prosjektledere, ledere og andre aktuelle aktører til erfaringskonferanse. Kommuner som ønsker å søke midler i 2020 er også velkommen til å delta.

  1. november 2019, kl. 09:00-15:30 ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Følgende tema er avklart til årets program:

  • Nytt fra fagfeltet palliasjon
  • Fylkesmannen informerer om årets søknader, tildelinger og neste års søknader
  • 4 kommuner presenterer sine prosjekter
  • Kartlegging av pårørendes behov som omsorgsgivere (CSNAT)

Påmelding er åpnet:

Konferansen har ingen deltakeravgift, endelig program vil bli lagt ut på nettsiden etter sommeren.

Se konferansens nettside.

Oversikt over kommuner som har fått tilskudd i 2019 finner du her.

Konferansen arrangeres i samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

Det serveres enkel lunsj.

Dato:
19. november 2019 09:00 - 15:30
Sted:
Oslo Universitetsykehus, Ullevål
Ansvarlig:
Regional kompetansesenter for lindrende behandling- Helse Sør-Øst, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark og Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Målgruppe:
Kommuner som har mottatt tilskudd til prosjekter innen lindrende behandling fra Helsedirektoratet i 2019, samt kommuner som planlegger å søke i 2020.
Påmeldingsfrist:
04.11.2019 15:00:00