Fylkesmannens utdanningsmøte

Dato:
19. september 2019 10:00 - 15:00
Sted:
Dyreparken hotel (Noas Ark), Dyreparkveien 2, Kristiansand
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Agder
Målgruppe:
Kommunale og private skoleeiere, PP-ledere i Agder, mobbeombudene i Agder, UiA
Påmeldingsfrist:
04.09.2019 23:59:00

Inkludering i skolen - utfordringer og muligheter

 

 

 

Torsdag 19. september avholdes Fylkesmannens utdanningsmøte i Kristiansand. Merk at datoen er ny i forhold til tidligere møteplan.

Fylkesmannens utdanningsmøte er en arena for informasjon, drøfting og utvikling på utdanningsfeltet - med kommunale og private skoleeiere som primær målgruppe. Utdanningsmøtene har som hensikt å styrke Agder.

 

Foreløpig program (endelig program kommer i august):

Modellutprøvingen

Utdanningsdirektoratet vil informere om utprøvingen og kommuner i Agder som har deltatt vil presentere sin modell.

De utfordrende elevene

Vi vil få informasjon om Vegårshei skole sitt samarbeid med PPT, Statped og RVTS. Målet med samarbeidet er å bli bedre til å håndtere barn som med sin væremåte utfordrer omgivelsene - for å motvirke ekskludering og opplevelsen av manglende mestring.

Tilsyn som erfaringsdeling

Fylkesmannen vi orientere om tilsyn med spesialundervisning.

 

Målgruppe

Målgruppe for utdanningsmøtet er kommunale og private skoleeiere. Vi inviterer disse til å møte med inntil 3 personer. Til dette møtet inviterer vi også PP-ledere i Agder, mobbeombudene og UiA

Fylkesmannens utdanningsmøte 19. september 2019

Legg til i egen kalender
Dato:
19. september 2019 10:00 - 15:00
Sted:
Dyreparken hotel (Noas Ark), Dyreparkveien 2, Kristiansand
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Agder
Målgruppe:
Kommunale og private skoleeiere, PP-ledere i Agder, mobbeombudene i Agder, UiA
Påmeldingsfrist:
04.09.2019 23:59:00

Kontaktpersoner