Seminar om urbant landbruk

Dato:
13. mai 2019 12:00 - 15:00
Sted:
Grønt Senter, Odderøyveien 5, Kristiansand
Ansvarlig:
Kristiansand kommune, Fylkesmannen i Agder, Vest-Agder fylkeskommune, Vest-Agder bonde- og småbrukarlag, Vest-Agder Bondelag og Aust-Agder bondelag.
Målgruppe:
Åpent for alle interesserte

Matproduksjon i byen kan gi mer enn mat – Grønt senter, Kristiansand 13. mai.

Urbant landbruk handler om å bruke grønne områder til å oppnå flere mål samtidig, blant annet overvannsdisponering, estetiske omgivelser, tilrettelegge for gode møteplasser samtidig som det gis mulighet for å produsere sin egen mat uten sprøytemidler.

Aktivitetene omfatter hele matkjeden fra produksjon og foredling til distribusjon, salg og forbruk.

Urbant landbruk kan være privat, offentlig, kommersielle, ideelle, temporære eller permanente og har blitt en arena hvor folk møtes, uavhengig av sosialt lag eller etnisitet, og deler av den kunnskapen en har.

Seminarprogram og foredragsholdere:

Kl. 12.00–12.30: Matservering.

Kl. 12.30–15.00: Foredrag:

  • ordfører Harald Furre, Kristiansand kommune
  • professor Trine Hvoslef-Eide, Senter for urbant landbruk, NMBU
  • plan- og bygningssjef Venke Moe, Kristiansand kommune
  • parksjef Aase M. Hørsdal, Kristiansand kommune

Lenke til invitasjon (PDF).

Påmeldingsfrist: 8. mai 2019.

Dato:
13. mai 2019 12:00 - 15:00
Sted:
Grønt Senter, Odderøyveien 5, Kristiansand
Ansvarlig:
Kristiansand kommune, Fylkesmannen i Agder, Vest-Agder fylkeskommune, Vest-Agder bonde- og småbrukarlag, Vest-Agder Bondelag og Aust-Agder bondelag.
Målgruppe:
Åpent for alle interesserte