Implementeringskonferanse -pakkeforløp rus og psykisk helse

Dato:
10. mai 2019 09:00 - 16:00
Sted:
Scandic Hotel Sørlandet
Ansvarlig:
Overordnet Strategisk Samarbeidsutvalg (OSS) ( alle kommuner på Agder og Sørlandet sykehus HF)
Målgruppe:
Brukerorganisasjoner, fastleger, kommuner og spesialisthelsetjenesten

Implementeringskonferanse på Agder «Pakkeforløp psykisk helse og rus barn, unge og voksne»

Kurskommitèen har jobbet fram et program til en fagdag omhandlende PAKKEFORLØP. Her handler det om kunsten å samhandle.

Pakkeforløp er viktig kunnskap for kommunene, spesialisthelsetjenesten og brukerorganisasjonene, blant annet tjenestekontor, forløpskoordinatorer, klinikere, ledere.

Pakkeforløp starter i kommunene og fortsetter i kommunen. Det er veldig viktig at du som jobber i kommunen har kunnskap om pakkeforløp. Du skal vite og kunne informere brukeren om pakkeforløpi sykehus, poliklinikk, eller dagpost i KPH (klinikk for psykisk helse og avhengighetsproblematikk).

Alle kommuner i Lister har lagt ut informasjon om hvem som er kommunens forløpskoordinator og telefon nummer.

Men vet vi nok om hva dette er ? og hensikten? hvorfor?

Konferansen skal prøve å gi deg noen svar.

Vi har derfor satt av dagen til DEG den 10.mai fra kl 09-1530 for at du skal få kunnskap og innspill om pakkeforløpene.

Vi gleder oss til å se deg den 10.mai på Scandic travparken i Kr sand.

 

KURSAVGIFT kr 250 inkludert lunsj og pausedrikke.

Påmeldingsfrist er 26.april og i vedlegget ligger informasjon om påmelding og program for konferansen.

Kontaktpersoner

Bodil Bakkan Nielsen  telf.41 68 76 87

Gro Merete Eilertsen telf 901 50 121

Ann Karin Øy telf 452 28 845 |

 

 

 

 

Dato:
10. mai 2019 09:00 - 16:00
Sted:
Scandic Hotel Sørlandet
Ansvarlig:
Overordnet Strategisk Samarbeidsutvalg (OSS) ( alle kommuner på Agder og Sørlandet sykehus HF)
Målgruppe:
Brukerorganisasjoner, fastleger, kommuner og spesialisthelsetjenesten