Søknad om utslipp fra fyringsanlegg, Lyngdal kommune


Høringsfrist 02. mars 2020 23:59

Alloc AS har søkt Fylkesmannen om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp til luft fra fyringsanlegg. Høringsfristen er 02.03.2020. 

Med hjemmel i §§ 36-7 og 36-8 i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) legges søknaden ut på høring. Utslippet består av partikler og ulike gasser fra forbrenning av avfallsprodukter fra produksjonen.

Søknaden er til offentlig høring i perioden 27.1.20 – 2.3.20. Søknaden med vedlegg finner du til høyre på denne siden. 

Eventuelle merknader til søknaden kan sendes til Fylkesmannen i Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal, eller på e-post til fmavpost@fylkesmannen.no

Kontaktpersoner