Ny frist for å kreve tilskudd til tros- og livssynssamfunn i 2019

Tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke som ennå ikke har fremmet et krav om tilskudd for 2019, kan kreve tilskudd innen 13. september 2019.

Følg denne lenken til Barne- og familiedepartementets informasjonsside.

Det gjøres oppmerksom på at den nye kravfristen er ufravikelig. Det betyr at krav som postlegges eller leveres til Fylkesmannen etter 13. september 2019, vil bli avvist. Avvises kravet om statstilskudd, vil samfunnet heller ikke motta kommunale tilskudd for 2019.

Tros- og livssynssamfunn som allerede har krevd tilskudd i 2019, skal ikke sende inn et nytt krav.