Veiledning for å snakke med barn som er hjemme

Skolen oppfordres til tett dialog med hjemmet. Noen barn kan trenge særskilt oppfølging. Noen barn er i risiko. Det beste tilbudet er rettet mot alle, men kan ha stor betydning for den enkelte. Spørsmålet blir: Hva sier vi, og hvordan gjør vi det?

KoRus har laget forslag til samtaleguider for skole og barnehage, en veiledning, og et forslag til rutine. Disse samtaleguidene må tilpasses kommunens behov og hva som er praktisk mulig. Lærere og andre fagpersoner bør inkluderes i arbeidet med å eventuelt innføre tettere kontakt med hjemmet og elevene.

Noen kommuner oppretter ”hjertetelefon”, foreldretelefon eller psykososial telefontjeneste for innbyggere som kan trenge noen å snakke med. En slik tjeneste vil kunne avlaste skolen i oppfølgingen av familier og barn med behov.