Oppfølging av elever med aktivitetsplan under Covid-19 tiltakene

Har dere elever som har en aktivitetsplan fordi de ikke har hatt et trygt og godt skolemiljø? Hvordan følges disse elevene opp når de har hjemmeskole? Hvordan følges disse elevene opp når skolen starter igjen? Hvilket ansvar har skolen for elevenes skolemiljø når elevene er hjemme? 

 

 

Elever som har en aktivitetsplan fordi de tidligere har meldt om at de ikke har hatt det trygt og godt på skolen kan ha ekstra mye å tenke på når skolen etter hvert starter opp igjen. For noen har hjemmeskole vært positivt, mens for noen har det vært krevende. Felles for disse elevene er at det vil være viktig at skolen sikrer en god og trygg oppstart for dem med forutsigbare og egnede tiltak.  

Fylkesmannen henviser til denne informasjonssiden fra Utdanningsdirektoratet: 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/rad-til-hvordan-dere-kan-gjennomfore-opplaringen-hjemme/ 

Oppstart etter en lang pause gir en unik mulighet til å jobbe med klassemiljø og nye sosiale strukturer, og vi oppfordrer skolene til å bruke denne muligheten både for elever som allerede har en aktivitetsplan, men også for alle elever som nå etter hvert skal tilbake til skolehverdagen igjen.