Om standpunktkarakterer og underveisvurdering våren 2020

Fylkesmannen og Utdanningsdirektoratet har fått flere henvendelser som berører standpunktkarakterer og underveisvurdering i videregående opplæring og i grunnskolen. 

12mars endret skolehverdagen til norske elever seg. Klasserommet ble flyttet hjem, og undervisningen ble digital. Hjemmeskolen er en videreføring av elevenes ordinære skolehverdag 

Frem til avslutning av hjemmeskoleperioden er det vesentlig at lærere og skoleledere prioriterer å sikre vurderingsgrunnlag for å sette standpunkt. Planlagte vurderinger bør gjennomføres og ikke utsettes.    

Oppstart av skolehverdagen på skolen skal være en retur til normalen både faglig og sosialt. Den bør ikke ses som en periode som skal brukes til mange ekstraordinære vurderingssituasjoner for å kunne sette standpunktkarakterer.  

Det er ikke bare innenfor det faglige arbeidet lærere og elever har måttet finne nye løsninger og samarbeidsmetoder. Også det sosiale samværet og fellesskapet i skolehverdagen har vært annerledes og for mange vanskelig i denne perioden. Det er derfor også viktig å skape rom for det inkluderende ringsmiljøet når skolene åpner igjen.  

Fra Utdanningsdirektoratets nettsider:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/eksamen-2020/