Nettressurser og informasjon om korona

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) har samlet informasjon om koronaviruset på flere språk som kan deles med elever og foresatte.

I tillegg har NAFO samlet et utvalg nettressurser som elever kan jobbe med på egen hånd mens de er hjemme fra skolen. Vi vil oppdatere artikkelen med flere ressurser etter hvert.

 

Informasjon på flere språk

Korona kort fortalt: NRKs Ny i Norge har lagt ut korte filmer tekstet på arabisk, dari, somali og tigrinja med informasjon om koronaviruset og råd fra helsemyndighetene.

Informasjon om hjemmekarantene og isolasjon: Folkehelseinstituttet har lagt ut informasjon om hjemmekarantene og isolasjon på en rekke språk. Informasjonen kan lastes ned i PDF-format.

Filmer om karantene og isolasjon ved koronavirus: Folkehelseinstituttets informasjon om hjemmekarantene og isolasjon fortalt på norsk, engelsk, fransk, arabisk, somali, urdu, tigrinja og tegnspråk.

Læringsressurser på nett

Skolekassa

Skolekassa er en lenkesamling med læringsressurser for minoritetsspråklige elever presentert på sju språk. Skolekassa har også lydstøtte sånn at det skal være enkelt å finne fram, også for elever med begrensede leseferdigheter. Man finner ressurser for elever på 1. til 10. trinn og ressurser som passer for innføringstilbud på videregående og kombinasjonsklasser. På Skolekassa finner man både læringsressurser som ligger åpent, og læringsressurser som krever Feide-innlogging.

Lumbrikus

Lumbrikus er en digital læringsressurs i norsk og naturfag med flerspråklig innhold. Elevene kan lese og høre på en eventyrlig historie med naturfaglig innhold på norsk, arabisk, somali eller tigrinja. Lumbrikus passer godt til elever på mellomtrinnet.

Matematikkvideoer på flere språk

Til prosjektet Fleksibel opplæring har NAFO laget opplæringsfilmer i matematikk. Videoene er rettet mot ungdomstrinnet og tar for seg temaene heltall, desimaltall, brøk, algebra, funksjoner, likninger, prosent, geometri og statistikk. Videoene er tilgjengelige på norsk, arabisk, somali og tigrinja. 

NRK Skole for flere

Hos NRK Skole for flere finner du læringsklipp dubbet på pashto, dari, arabisk, kurdisk kurmanji og tigrinja. Det fins opplæringsfilmer i matematikk, klipp fra Newton og lenke til NRKs nettside med nyheter fra Norge på arabisk, dari og kurdisk.

Flerspråklige fortellinger

Tema Morsmåls Flerspråklige fortellinger er fortellinger fra ulike deler av verden på flere språk. De passer spesielt godt for barn i barnehage og elever på lavere trinn. På nettstedet Barnebøker for Norge finner man 40 fortellinger fra Afrika, oversatt til bokmål, nynorsk og de største innvandrerspråkene i Norge. Man finner både tekster, lydinnspillinger og illustrasjoner. Det er intuitivt og enkelt å navigere på nettsiden.

Tema Morsmål

På Tema Morsmål finner man fagtekster på en rekke språk som kan lastes ned og deles med elever. I tillegg finner man lenker til annet flerspråklig materiell og ressurser.