Informasjon om standpunkt og fravær

UDIR har 19 mars sendt ut følgende informasjon om standpunkt og fravær til alle skoler og skoleeiere. 

Standpunkt

Lærere og skoleledere må nå prioritere å sikre vurderingsgrunnlag for å sette standpunkt. For at alle elever skal få standpunkt, er det viktig at skolene jobber på en slik måte at lærerne kan overta for hverandre dersom faglærer blir syk. 
Les mer om standpunktkarakter og eksamen

Føring av fravær

Vi har fått en rekke spørsmål angående føring av fravær. Så lenge skolene er stengt, skal ikke skolene føre fravær. Dette gjelder både for grunnskole og videregående skole. Skolen bør likevel oppfordre elevene til å melde fra dersom de er syke eller av andre grunner er forhindret fra å delta i opplæringen.

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen

Vi har en egen side der vi samler relevant informasjon for barnehager og skoler: https://www.udir.no/korona
Vi oppdaterer nettsiden fortløpende.