Fagsamling for barnehagemyndigheten i kommunene i Agder 2019

Professor Ingrid Lund (UiA) og seniorforsker og familieterapeut Anne Helgeland (ABUP).
Professor Ingrid Lund (UiA) og seniorforsker og familieterapeut Anne Helgeland (ABUP).

Tema:

«Årets BASIL-samling»

og

«I samarbeid mot mobbing i barnehagen»

Samlingen som fant sted på Radisson Blu Caledonien Hotel i Kristiansand den 28. november 2019 hadde barnehagemyndigheten i kommunene i Agder som målgruppe.

Deltakerne fikk informasjon om innsamlingen og en gjennomgang av skjema.

Kort oppsummert er det to nye spørsmål i årsmeldingsskjemaet i år:

 1. Dispensasjon fra bemanningsnorm (barnehageloven §18).
 2. Dispensasjon fra norskkravet (barnehageloven §18a).

 

For ordens skyld tar vi med viktige datoer:

18.11.19 BASIL åpner for kommunen
18.11 til 1.12.19 E-post/info fra kommunen til barnehagene
2.12.19 BASIL åpner for barnehagene
10.01.20

Kommunens frist for å godkjenne skjemaene i BASIL – husk intern frist i kommunen for barnehagene.

Kommunens frist for å sende inn kommuneskjema. 

 

Før lunsj fikk vi også kort oppsummert forslag knyttet til endring i barnehageloven:

 • Høring
  • nye regler om barnehagemiljø
  • barnehagemyndigheten – uavhengig av barnehageeier
 • Meld. St. 6 (2019–2020): Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO
 • Utvidet gratis kjernetid og ny makspris for foreldrebetaling
 • Barnekonvensjonen 30 år!
 • Statpeds chat – tjeneste
 • UNICEFS kommuneanalyse

 

«Kvalitet i barnehagen» var overskriften etter lunsj. En helt fersk forskningsrapport fra forsknings- og utviklingsarbeidet «Dialog og samarbeid i arbeidet mot mobbing i barnehagen» ble presentert. Ingrid Lund og Anne Helgeland presenterte sine funn og ga en gjennomgang av den digitale «Dialogmodellen». Forskerne har samarbeidet med 6 barnehager i vår region. Fylkesmannen i Agder har bidratt økonomisk til prosjektet.