Arbeid med nye læreplaner – forventninger og ansvar

Alle skoler, inkludert frittstående skoler, og skoleeiere må planlegge og forberede seg på å ta det nye læreplanverket i bruk. 

Ny læreplanvisning from Utdanningsdirektoratet on Vimeo.

 

Nye læreplaner for grunnskolen og gjennomgående fag i videregående er klare i november 2019, og gjelder fra august 2020. Øvrige læreplaner i videregående kommer i 2020 og 2021, og gjelder fra august 2020 (Vg1), 2021 (Vg2) og 2022 (Vg3).

Ny overordnet del av læreplanverket gjelder alle fag og gjennom hele opplæringsløpet, og trer i kraft samtidig som de nye læreplanene for fag i 2020. Dere kan allerede nå bruke overordnet del som utgangspunkt for å planlegge og forberede dere på å ta i bruk de nye læreplanene.

 

Les mer om dette på Utdanningsdirektoratets sider.