Klage på standpunktkarakter i grunnskolen 2019

Klasserom
Image by Wokandapix on Pixabay (Foto: Wokandapix / Pixabay License. Fri for kommersiell bruk )

Alle elever har rett til å klage på standpunktkarakter og vedtak om å ikke sette karakter. Elever under 15 år kan ikke klage uten skriftlig samtykke fra foreldre eller foresatte. Klagen må fremsettes skriftlig, og underskrives av klager eller av en med fullmakt.

I løpet av våren 2019 vil du som elev i 10.klasse få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen. I enkelte fag kan du ha fått avgangskarakter tidligere, f.eks. i musikk og/eller mat og helse. Fylkesmannen har laga ei brosjyre med informasjon om reglene for karaktersetting, eksamen og klage på karakterer.

 

Brosjyren, samt en veileder om standpunktkarakterer, finner du i høyremargen.