Fylkesmannens Ungdomsråd om å være ung under korona-epidemien

Fylkesmannens ungdomsråd 2019-2020 består av Sindre Sollid (Risør), Lisa Øymoen (Froland), Susanne E. Jacobsen (Åseral), Johannes Strømberg (Lindesnes), Aziz Ullah (Farsund), Mikkel Johannessen (Lillesand), Marte Lynne (Kristiansand) og Mari Due-Tønnessen (Tvedestrand) (Ikke til stede: Aydin Ahmed, Søgne). De andre på bildet er fylkesmann Stein A. Ytterdahl og rådgivere hos Fylkesmannen Line Duesund Svensen, Thomas C. Kiland-Langeland og Solveig Pettersen Hervik. OBS! Bildet er tatt i
Fylkesmannens ungdomsråd 2019-2020 består av Sindre Sollid (Risør), Lisa Øymoen (Froland), Susanne E. Jacobsen (Åseral), Johannes Strømberg (Lindesnes), Aziz Ullah (Farsund), Mikkel Johannessen (Lillesand), Marte Lynne (Kristiansand) og Mari Due-Tønnessen (Tvedestrand) (Ikke til stede: Aydin Ahmed, Søgne). De andre på bildet er fylkesmann Stein A. Ytterdahl og rådgivere hos Fylkesmannen Line Duesund Svensen, Thomas C. Kiland-Langeland og Solveig Pettersen Hervik. OBS! Bildet er tatt i "førkorona-tid". Foto: Ole Wilhelm Svensen ©

29. april hadde fylkesmannen videomøte med ungdomsrådet på Teams. Ungdommen fra mange steder i Agder, fortalte hvordan de opplever Covid-19-situasjonen fra sitt ståsted. De fortalte om en ensom tilværelse for en del nå. De trodde at de som strever psykisk, strever enda mer nå. Og at motivasjonen for skolearbeid er dalende, særlig når de ikke vet hvor lenge det skal vare.

De ønsker så mye informasjon som mulig om når skolene skal starte opp igjen, for å klare å holde på motivasjonen. Det vil fylkesmann Stein A. Ytterdahl å ta opp med nasjonale myndigheter. Ellers kunne de fortelle at nesten ingen hadde fått informasjon om hvem de kunne kontakte dersom de hadde behov for å snakke med noen.

Fylkesmannens ungdomsråd består av ni ungdom fra store deler av Agder, og de skal gi råd, innspill og bidra med sine erfaringer til ulike oppdrag vi har hos Fylkesmannen i Agder. Tidligere i år har ungdommen kommet med innspill til embetets klima- og miljøarbeid.

Fremover skal Fylkesmannens ungdomsråd jobbe med å produsere en film om kommunale ungdomsråd, som nå er lovpålagt. Filmen skal være av og for ungdom.