Tilsynskalender

Fylkesmannen fører tilsyn med kommuner og private bedrifter på en rekke områder, særlig knyttet til helse, omsorg, utdanning og miljø. Denne kalenderen gir en oversikt over planlagte og gjennomførte tilsyn. Datoene kan bli justert etter avtale med organisasjonen det skal føres tilsyn med. Der hvor tilsyn er ført opp over en hel måned, er datoen ikke endelig fastsatt.

Vi har nå gjennomført alle planlagte tilsyn i 2018. 

Tilsynsrapporter

Hvis du vil lese tilsynsrapporten for et spesielt tilsyn, kan du velge aktuelt år og fagområde. 

Rapporter som gjelder barnevern, helse, omsorg og sosial finner du på nettsiden til Statens Helsetilsyn.  

 

Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
Dato Arrangement