Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene i 2019

Helsedirektoratet har publisert tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene for 2019. Søknaden skal sendes til Fylkesmannen innen 10.02.2019.

Med forbehold om Stortingets vedtak av statsbudsjettet bevilges det 250 mill. kroner til dette tilskuddet, en økning på 50 mill. kroner. Dermed legges det til rette for at alle kommuner kan motta tilskudd før lovkrav om psykologkompetanse trer i kraft fra 2020. Tilskuddsordningen går i inn i sitt siste år, og fra 2020 legges midlene inn i kommunenes frie inntekter.

I kunngjøringen fra Helsedirektoratet finnes all informasjon om ordningen. Søkere skal benytte Fylkesmannens elektroniske søknads- og rapporteringsløsning, se "Søke eller rapportere på tilskudd" i kunngjøringen.

Legg til i egen kalender
Søknadsfrist:
10.02.2019 00:00:00
Målgruppe:
Se kunngjøringen
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Vestfold
Hvem kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
01.02.2020 00:00:00

Kontaktpersoner