Søknadsfrist Tittel Målgruppe
10. feb 10. feb Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene i 2019 Se kunngjøringen
01. apr 01. apr Etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud 2019 Personer som har økt risiko for eller har utviklet sammensatte helseplager og kronisk sykdom, og som trenger hjelp til å endre levevaner og til å mestre livet med sykdom og plager.
Søknadsfrist Tittel
10. feb 10. feb Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene i 2019
01. apr 01. apr Etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud 2019