Kvote for jakt på gaupe og jaktområder i 2019 er fastsatt

Miljødirektoratet har fastsatt kvote for jakt på gaupe i 2019 i rovviltregion 2 som Vestfold er en del av. Rovviltnemnda har fordelt kvoten på tre jaktrområder og satt vilkår for jakten. Jakttiden på gaupe er fra 1. februar til 31. mars.

https://www.fylkesmannen.no/Buskerud/Miljo-og-klima/Rovvilt/kvote-for-jakt-pa-gaupe-2019/