Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kurs om selvmordsforebygging

Dato:
25. september 2018 09.00 - 26. september 2018 15.30
Sted:
Dag 1: Jarlsberg konferansesenter, Tønsberg. Dag 2: Statens Park, Bygg I, Fylkesmannen i Vestfold
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestfold
Målgruppe:
Dag 1: Voksne og Dag 2: Barn og unge

Kursene arrangeres i samarbeid med RVTS - Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. De vil presentere veiledningsmateriell utgitt av Helsedirektoratet i 2017. Temaene de to dagene vil ligne hverandre, men første dag er rettet mot de som arbeider med voksne, og andre dag rettes mot de som jobber mot barn og unge opp til 20 år.

Publisert 05.07.2018

Voksne. Målgruppe 25. september:

  • Kurssted: Jarlsberg konferansesenter, Tønsberg

Ledere og tjenesteutøvere i kommunale helse- og omsorgstjenester, fastleger og andre som har et ansvar for å forebygge, avdekke, avverge og/eller følge opp personer som utsetter seg for selvskading og/eller er i selvmordsrisiko. Veiledningsmateriellet vil også være nyttig for politisk og administrativ ledelse og andre aktører som har kontakt med målgruppen.

Kontaktperson: Randi Askjer

Barn og unge. Målgruppe 26. september:

  • Kurssted: Statens Park, Bygg I, Fylkesmannen i Vestfold

Ansatte i skole, helsetjeneste barn og unge i aldersgruppen 10-20 år. Fastleger og psykologer som jobber med barn og unge. Ansatte i barnevern og på familiesenter. Denne dagen er fulltegnet og vi kan ikke ta i mot flere påmeldinger.

Kontaktperson: Selma Hadzic

Innhold:

  • Selvmord - hvor stort er problemet - hva vet vi?
  • Hva er fastlegenes og spesialisthelsetjenestens oppgaver og deres dilemmaer?
  • Veiledningsmateriellet fra Helsedirektoratet - hvordan kan det brukes?
  • Gruppearbeid med kasuistikker

Kurset er gratis, og det søkes godkjent for spesialiteten allmennmedisin og samfunnsmedisin.

Dato:
25. september 2018 09.00 - 26. september 2018 15.30
Sted:
Dag 1: Jarlsberg konferansesenter, Tønsberg. Dag 2: Statens Park, Bygg I, Fylkesmannen i Vestfold
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestfold
Målgruppe:
Dag 1: Voksne og Dag 2: Barn og unge