Kompetansesamling fremmede arter

Dato:
15. november 08:30 - 15:00
Sted:
Besøkssenter våtmark Ilene
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Vestfold
Målgruppe:
Fylkesmannen, kommuner, etater, bedrifter, organisasjoner
Påmeldingsfrist:
09.11.2018 23:00:00
Parkslirekne
Parkslirekne

Fylkesmannen i Vestfold inviterer igjen til kompetansesamling om fremmede arter på Besøkssenter våtmark Ilene. Dagen fylles med siste nytt fra forvaltningen, spennende formidling fra forskningsfronten og ikke minst erfaringsutveksling omkring problematikken.

Foreløpig innhold for dagen er:

  • «Siste nytt fra Miljødirektoratet» v/FMVE
  • «Handlingsplan mot fremmede arter"v/FMVE og FMTE
  • «Fremmede skadelige karplanter –  anbefalte metoder for bekjempelse og spredningshindrende tiltak» v/forsker Rakel Blaalid NINA
  • «Bekjempelse av fremmede fiskearter i Norge med fokus på Vestfold og Telemark - Hva er gjort og hva kan gjøres?» v/forsker Asle Moen, Veterinærinstituttet
  • «Kartlegging og bekjempelse i 2018» v/Larvik kommune
  • "Kartlegging langs elver og bekker 2018" v/Sandefjord kommune

 

Besøkssenter våtmark Ilene ligger i gangavstand fra Statens Park, Tønsberg. Deltakerne vil kunne kjøre til døra denne dagen. Se kart på www.ilene.no/kart

Dato:
15. november 08:30 - 15:00
Sted:
Besøkssenter våtmark Ilene
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Vestfold
Målgruppe:
Fylkesmannen, kommuner, etater, bedrifter, organisasjoner
Påmeldingsfrist:
09.11.2018 23:00:00

Kontaktpersoner